Jak wygląda beatbox na prześwietleniu?

Jak wygląda beatbox na prześwietleniu?

Badacze z Kalifornii (tak, znowu amerykańscy naukowcy) badali języki nietypowe, w tym plemiona afrykańskie i amazońskie. Postanowili zbadać jeszcze jedną grupę językową – beatboxerów. Oto co wyszło na prześwietleniu.

Read More

Polak napisał pierwszy beatboxowy podręcznik!

Polak napisał pierwszy beatboxowy podręcznik!

Wkrótce ukaże się pierwszy beatboxowy podręcznik na świecie. “Human Beatbox — Osobisty Instrument” to pierwsza na świecie tak obszerna publikacja na temat human beatbox, napisana przez polskiego beatboxera Patryka “TikTaka” Matelę.

Read More

Poznaj Baba Israela – jednego z twórców Metabass’n’Breath

Pisząc moją książkę o human beatbox, zgłębiłem jeszcze bardziej historię sztuk wokalnych. Natknąłem się na artykuł o Baba Israelu, nowojorskim emcee i beatboxerze, który podczas wyjazdu wakacyjnego do rodziny w Australii założył wraz z MCs: Morganics i Elf Tranzporter projekt o nazwie Metabass’n’Breath.

Read More

Okładka mojej książki wybrana!

Okładka mojej książki wybrana!

„Human Beat­box — Oso­bi­sty Instru­ment” to pierw­sza na świe­cie obszerna publi­ka­cja na temat human beat­box, napi­sana przez pol­skiego beat­bo­xera Patryka “Tik­Taka” Matelę. Pod­ręcz­nik do samo­dziel­nej nauki sztuki plu­cia w mikro­fon jest rów­nież mate­ria­łem dla nauczy­cieli beat­boxu i innych rodza­jów wokalu.

Read More
Top